Bränsletyper och valmöjligheter.

Diesel?

RENGÖRA INNAN UNDERHÅLL

Etanol och metanol?

http://rislonenordic.com./produkter-rislone/content/etanol-metanol.html

Bensin?

http://www.rislonenordic.com/produkter-rislone/kylsystem-cooling-system/lackage-kylsystem-cooling-system.html

Fordonsindustrin har krav på lägre utsläpp, drivmedelsproducenterna tar fram miljöanpassade bränslen.  

Ett nytt fordon behöver bättre omvårdnad.

Varför? Lägre toleranser, vikter och miljökrav.  

Mindre miljöpåverkan, ställer högre krav på fordonsägaren.

Regelbundet underhåll är nyckeln för bästa resultat.  

Behandling av hela bränslesystemet ger motorn rent system, rätt förbränning och mindre slitage.

Minskade utgifter och energiåtgång genom underhåll. 

Enkelt och effektivt medan du kör.

Hur ofta?  Minst en gång per säsong, vid avställning och ojämna körsträckor.

Lider fordonet av problem? Tillsätt varje tankning tills problemet avtar.  

I hela världen sker ett stora förändringar av bränsletyper med fokus att ersätta fossilt bränsle.

Vi har mer förnybara tillsatser i bränslet.

Diesel får max innehålla 7 % RME och upp till 100mg vatten per kilo.

Diesel skall klara att filtreras i minus 26 grader och inte grumla innan minus 16 grader.

Biodiesel får innehålla max 7 % RME och över 49 % HVO. Cetantalet skall vara minst 51.

Kör du på diesel skall du fokusera på att underhålla ditt bränslesystem regelbundet.

Smörjning, rengöring, vatteneliminering, skydd och effekthöjning ger ditt fordon rätt skydd.

RME - Rapsmetylester.

HVO - Hydrogenated vegetable oil.

RME och HVO ingår i gruppen FAME (fettsyrametylestrar).

Cetantal mått på dieselns tändvillighet, ses som motsatsen till oktantal.

Bensin får innehålla 5% Etanol som innehåller vatten vid leverans. Oktantalet MON skall vara minst 85. Syrehalten får vara max 2,7 Biobensin skall alltid överstiga 5% HVO. För äldre fordon skall VSRP (Valve Protector) additiv tillsättas vid varje tankning.

Bränslekvalitetsdirektivet ger nu möjlighet att öka inblandningen av etanol i bensin till 10 procent.

Vidare påstås den högre etanolinblandningen göra att motorerna slits i förtid. Ett annat problem är att med mer etanol löses smuts i tanken upp, vilket sätter igen bränslesystemet.  

Alla fordon kan dock inte köra på 10 procent etanol i bensinen. Bränslekvalitetsdirektivet är dock ännu inte implementerat på marknaden. Det kommer att tillhandahållas en kvalité även för de äldre fordon som inte kan tanka bensin med den större mängden etanol. E10-bensin ersätter vanlig 95-oktanig om den accepteras.

E10, bränsle som består av 10 procent etanol och 90 procent bensin. Listan över bilmodeller som kan tankas med 95 E10 förändras också med tiden. När bränslet infördes och blyfri 95 avskaffades i Finland, trefaldigades försäljningen av 98-oktanig bensin, som fortfarande får innehålla 5 procent etanol (E5). Inte heller i Tyskland är 95 E10 så populärt, och övergår allt för många till 98-oktanig bensin försvinner miljövinsten.  

Bränslets låga popularitet har gjort att lanseringen i Sverige skjutits upp.

Men det behöver inte stanna vid 10 procent etanol i bränslet. I USA är miljömyndigheten EPA (Enviromental Protection Agency) på väg att lagstifta om 15 procent etanolinblandning. Det är en ökning med fem procentenheter jämfört med det "E10-bränsle" som redan säljs i de flesta regioner i USA.

Biltillverkarna har protesterat mot detta och menar att man inte hunnit testa konsekvenserna av ett sådant bränsle, vilket kan leda till att bilägarna får stå för reparationsnotan om skador uppstår. 

Kör du på bensin skall du fokusera på att underhålla ditt bränslesystem regelbundet.

Vatteneliminering, smörjning, rengöring skydd och effekthöjning ger ditt fordon rätt skydd.

MON - Motor Octane Number i USA Används AKI/AON/PON som en annan lägre mätmetod. 87 Oktan i USA är den billigaste versionen. Oktantalet anger bränslets förmåga att utstå tryck och temperatur som ger minskade motorknackningar. HVO - Hydrogenated vegetable oil. RME och HVO ingår i gruppen FAME (fettsyrametylestrar).

E85 får innehålla 75 % Etanol på sommar och 70 % på vinter. Bensininnehållet måste vara minst 14 %. Etanol innehåller alltid vatten vid leverans.

Etanol absorberar vatten (kondensering). Vattenhalt vid produktion får vara max 0,3 % vid produktion som ökar vid lagring. Oktantalet MON skall vara minst 85 och syratalet får inte vara högre än 40.

Vidare påstås den högre etanolinblandningen göra att motorerna slits i förtid. Ett annat problem är att med mer etanol löses smuts i tanken upp, vilket sätter igen bränslesystemet.

Kör du på E85 skall du fokusera på att underhålla ditt bränslesystem oftare.

Vatteneliminering, smörjning, rengöring skydd och effekthöjning ger ditt fordon rätt skydd.

MON - Motor Octane Number i USA Används AKI/AON/PON som en annan lägre mätmetod. 87 Oktan i USA är den billigaste versionen. Oktantalet anger bränslets förmåga att utstå tryck och temperatur som ger minskade motorknackningar.

Alkylat bensinen gör störst nytta i mindre motorer som tex gräsklippare, motorsågar, trimmers och snöslungor.

De är okomplicerade motorer som i regel inte har någon avgasrening. Oktantalet MON skall vara minst 85.

För äldre fordon skall VSRP (Valve Protector) additiv tillsättas vid varje tankning. Större, bättre och elektroniskt styrda motorer med avgasrening har i princip ingen nytta av alkylatbensin, utan kommer istället att lida av dess nackdel – lägre energiinnehåll. Motorn blir att dra mera. Det är uttalat för en stor, tung bil, men betydligt mindre problem för en mindre maskin.

Kör du på alkylat skall du fokusera på att underhålla ditt bränslesystem regelbundet.

Smörjning, rengöring skydd och effekthöjning ger ditt fordon rätt skydd.

MON - Motor Octane Number i USA Används AKI/AON/PON som en annan lägre mätmetod. 87 Oktan i USA är den billigaste versionen.

Oktantalet anger bränslets förmåga att utstå tryck och temperatur som ger minskade motorknackningar.

Vi på RISLONE fokuserar på att ger fordon en längre livstid, minimera slitage, kostnader och miljöpåverkan.

Alla våra produkter är godkända av ledande tillverkare och vi påverkar inte garantier.

RISLONE har en ursprungsgaranti från USA och används av ledande fordonstillverkare som skydd, underhåll och problemlösare.

 

Köp inte bränsle av bensinbolag som köper fuletanol* och palmolja. *Fuletanol är importerad ej närproducerad och tillverkad på ett sätt som inte är hållbart för miljön.

För mer info well to wheels.

NYHETSBREV

Go to top