One Seal™ 3X Stop Leak

Läcker packningar? Skydda ditt oljesystem.

Har du haft en droppande vattenkran? 75% av alla fordon läcker på världsmarknaden. Packningsläckage är en vanligt förekommande orsak. När ditt system läcker, ger det ökade kostnader och medför risker för maskinskador och ökade underhållskostnader. One Seal är utvecklad för att rekonditionera packningar som torkar och belastas av temperaturer, åldring och oljespädning. För alla typer av petroleumbaserade oljor/vätskor.

Marknadens främsta och säkraste oljeläckagetätning. Reparerar packningar och tätningar. Kan användas i alla motorer, transmissioner, servosystem och hydraulik vid läckage eller preventivt utan att skapa följdproblem.

• Tillsätts vid läckage eller som skydd.

• Inga skadliga partiklar som kan sätta igen oljesystemet.

• OEM-godkänd formulering.

• Godkänd för oljebadskopplingar, CVT.

Superkoncentrat 177ml behandlar upp till ett system eller 5L olja.

Dosering för övriga applikationer: 30 ml per liter för det flesta system men kan ökas till 50ml per liter vid större läckage. 6st per låda= räcker till 35L.

De flesta läckor stoppar efter körning. Förebygg framtida läckage genom att tillsätta produkten varje oljebyte eller minst vartannat oljebyte. För bästa skydd använd produkten till varje oljebyte.

Vårt artikelnummer 51334

Innehåll: 325ml

Köp mig här!

Engine Stop Leak Concentrate

Stoppar läckage och skyddar motor.

Fyller du på olja mellan service? Har du fläckar på platsen där du parkerar? Oljeläckage och oljeförbrukning är en risk för ditt fordon. Engine Stop Leak eliminerar packningsläckage och minskar oljeförbrukning utan utan att påverka befintlig olja. Produkten arbetar tills nästa oljebyte och kan tillsättas direkt i motoroljan. Produkten säkrar drift och ger mindre underhållskostnader.

Fyller du på löpande som verkstad eller lekman är RISLONE alternativet för dig. Testat och används av ledande fordonstillverkare.  

Vi rekommenderar vår produkt som påfyllning eller vid byte av motorolja.

RISLONE Engine Stop Leak Concentrate stoppar läckage under körning och skyddar oljesystemet.

•     Tätning av läckage.

•     Passar alla motoroljor av petroleumbas.

•     Kan tillsättas direkt i oljan.

•     OEM-godkänd formulering.

 •    För upp till 5L motorolja.

DOSERING
Kan användas i befintlig olja eller vid oljebyte, överfyll inte.
1 flaska för 3,5 till 6 L motorolja.

För större system, använd 10% av den totala
oljevolymen, 1 flaska per 5 L motorolja.

De flesta läckor stoppar efter 150km körning. Förebygg framtida läckage genom att tillsätta produkten varje 5.000km eller minst vartannat oljebyte. För bästa skydd använd produkten till varje oljebyte.

Vårt artikelnummer 160410

Innehåll: 325ml

Köp mig här!

Rislone® Concentrated Rear Main Seal Repair.

Stoppar stora läckage och skyddar motor.

Fyller du på mycket olja mellan service? Har du stora oljeläckage? Oljeläckage och oljeförbrukning är en risk för ditt fordon. Speciellt framtagen för läckande vevaxeltätning, fungerar bättre än vanliga oljeläckagestopp. Inkluderar ventilkåpa/tätning, kamaxeltäting, packningar, Oringar
och andra svåra oljeläckage. Rislone Concentrated Rear Main Seal Repair eliminerar läckage och minskar oljeförbrukning utan utan att påverka befintlig olja. Produkten arbetar tills nästa oljebyte och kan tillsättas direkt i motoroljan. Produkten säkrar drift och ger mindre underhållskostnader.

Fyller du på löpande som verkstad eller lekman är RISLONE alternativet för dig. Testat och används av ledande fordonstillverkare.  

Vi rekommenderar vår produkt som påfyllning eller vid byte av motorolja.

Rislone® Concentrated Rear Main Seal Repair stoppar läckage under körning och skyddar oljesystemet.

•     Tätning av större läckage.

•     Passar alla motoroljor av petroleumbas.

•     Kan tillsättas direkt i oljan.

•     OEM-godkänd formulering.

 •    För upp till 5L motorolja.

DOSERING
Kan användas i befintlig olja eller vid oljebyte, överfyll inte.
1 flaska för 3,5 till 6 L motorolja.

För större system, använd 10% av den totala
oljevolymen, 1 flaska per 5 L motorolja.

De flesta läckor stoppar efter 150km körning.Förebygg framtida läckage genom att tillsätta produkten varje 10.000km eller minst vartannat oljebyte. För bästa skydd använd produkten till varje oljebyte.

Vårt artikelnummer 51040

Innehåll: 500ml

Köp mig här!

Go to top