MILJÖ

Vi på RISLONE fokuserar på att ge fordon längre livstid, minskat slitage, kostnader och miljöpåverkan.

75% av alla fordon läcker från något system. Värme, kyla och rörelser skapar påfrestningar. Olje och glykolförbrukning är vanligt.

Fordonsindustrin har krav på lägre utsläpp, drivmedelsproducenterna tar fram miljöanpassade bränslen. 

Ett nytt fordon behöver bättre omvårdnad.

Varför? Lägre toleranser, vikter och miljökrav.

Mindre miljöpåverkan, ställer högre krav på fordonsägaren. Regelbundet underhåll är nyckeln för bästa resultat.  

Våra produkter ger bränslesystem, motor och kylsystem rätt förutsättningar att klara målet, minskad förbrukning och mindre slitage.

Minskade utgifter och energiåtgång genom underhåll. 

RISLONE tillverkar alla sina förpackningar i returvänligt material, vi är anslutna till Gröna Punkten och REPA även som medlemmar och bidrar till en bättre miljö: Lösningen på producentansvaret för förpackningar av plast, metall, papper/kartong och wellpapp.

Erbjuder alla tillgång till det rikstäckande  återvinningssystemet för förpackningar.

För mer information om miljömässiga och etiska förhållningsregler, kontakta oss!

NYHETSBREV

Go to top