RISLONE 15 Minute Motor Flush

Ger ny olja rätt förutsättningar vid byte.

Frigör smutsiga/igensatta smörjkanaler, kolvringar och hydrauliska lyftare. Ger fler körtimmar och effektivare drift för motorn.

En en snabb och effektiv lösning för alla fordon innan oljebyte. Den speciella formuleringen rengör effektiv och snabbt hårdnackade avlagringar som snabbt byggs upp i oljesystemet. Tillsatser skyddar motorn under behandlingen.  

Rengör smörjkanaler och oljans beröringspunkter. Rengör snabbt, effektivt utan att skada packningar.

RISLONE kan användas varje oljebyte, godkänd att användas ihop med alla motoroljor. Påverkar inga garantier.

Ger omedelbar effekt och minskar slitage och löser upp skadliga beläggningar. Optimerar motorprestandan.

RESULTAT kommer genast efter oljebytet.

Varför göra rent motorn på insidan?

Långa serviceintervaller sk ”Longlife Service” kombinerat med varierande klimat och korta körsträckor påskyndar bildandet av kondens och oljeslagg i motorn och dess oljekanaler, detta kan orsaka motorhaverier.

Motorn rensas ur om inte oljan har bytts med rätt intervall. Slam, koks, metallrester och andra aggressiva föroreningar tas bort. Den återstående, gamla, smutsiga oljemängden (mer än en halv liter som är kvar efter att oljan har tappats ur motorn) tas bort.Motorns smörjsystem återställs till nästintill nyskick. Smuts rensas ut från ventillyftare, lagerbanor, oljekanaler, oljepumpens insugssil och oljepumpen. Friktionen mellan rörliga delar i motorn minskas, och därmed ökar effekt och minskar bränsleförbrukning.

Dosering: 300ml räcker till 5-6L motorolja.

Till större fordon: 70ml per L motorolja.

Vårt artikelnummer 51031

Innehåll: 300ml

Köp mig här!

    

Bilden visar ett fordon med vatten i oljan.

Det finns många anledningar till att rengöra motorn innan oljebyte.

Investera 15 minuter innan oljebyte hos din verkstad så får ditt fordon längre levnadstid.

RISLONE Motor Flush är en extra åtgärd som vi rekommenderar att verkstad utför vid var tredje oljebyte. Det är en lösning som gör att slaggprodukter som fastnar i motorn och inte töms vid vanligt oljebyte löses upp och rinner ut med oljan. Speciellt på dieselbilar rekommenderar vi behandlingen då dessa smutsar ner oljan snabbare än bensindrivna bilar.

Motor Flush en invändig rengöring inte bara ger din motor en riktig ”SPA-behandling”. Rengör motorns oljekanaler på ett effektivt och skonsamt sätt och ger ett varaktigt skydd som bidrar till lägre friktion mellan motors rörliga delar och därigenom ger både bättre effekt, lägre bränsleförbrukning, mindre utsläpp av farliga emissioner vilket är bra för miljön.

NYHETSBREV

Go to top