Säkerhetsdatablad

Som ansluten återförsäljare till RISLONE generalagentur ingår ett antal viktig service förmåner: MSDS - Säkerhetsdatablad,

Det är idag KRAV att det finns ett säkerhetsdatablad på kemiska produkter.

Förekommer produkten i Sverige skall säkerhetsdatablad utfärdas på svenska och vara enkelt tillgängligt.

Kraven gäller i övriga länder på respektive språk.

Anledningen är för att giftinformationscentralen, sjukhus, vårdcentraler etc. säkert behandla och spåra produkten vid olycka.

Transport, lagring och miljö och hälsoskäl är även anslutna till att det finns säkerhetsdatablad på det språk där produkten säljs.

Säkerhetsdatabladet är unikt för det identiska artikelnumret som finns på den lokala versionen av produkten.

Alla produkter skall idag registreras på statliga Kemikalieinspektionen.

Kemikalieinspektionen utför årligen tusentals kontroller och ser till att alla produkter uppfyller REACH, att inga skadliga ämnen eller substanser förs in i Europa och att alla regler gällande kemihantering uppfylls.

Alla produkter som placeras på marknaden har krav att enligt gällande regler etiketteras med rätt språk, varningstexter.

Etiketten styrs av LAGSTADAGADE REGLER som Kemikalieinspektionen och lokala myndigheter säkerställer genom regelrätta kontroller.

NYHETSBREV

Go to top