Används till alla fordon som tar lång tid på sig att nå arbetstemperatur.

Tillsätts direkt i kylarvätskan och ger snabbare uppvärmning, mindre slitage och lägre miljöbelastning.

Quick Heat 

Hy-Per® Quick Heat  är en kylartillsats som värmer upp din motor 50% snabbare till driftstemperatur.

Vid kalla körklimat minskar bränsleförbrukning och ger avgasrening optimal funktion. Förbättrar värmeöverföring i motor och kylsystem.

Ger förbättrad prestanda och snabbare värmefördelning vilket minskar slitage på motor.

Snabb uppvärmning och körkomfort när motorn startas.

Quick Heat ger fordonet snabbare drifttemperatur och lägre slitage.

Quick Heat – fördelar:

  • Uppnår arbetstemperatur 3 - 5 minuter snabbare.
  • Vid kalla klimat fördelas värmen till kupén snabbare.
  • Motorer når snabbare rätt temperatur f. ex dieselmotorer.
  • Ger optimal värmeavledningsförmåga, utan att påverka värmeskyddet.
  • Enkel att tillsätta i kylsystemet.
  • Kompatibel med alla typer av glykol.

 

DOSERING: En flaska, 473ml behandlar ett system upp till 16 liter kylvätska. Vid större system används en flaska per 15 liter kylvätska eller 3% iblandning. För bästa resultat används produkten en gång per år. Kontrollera alltid ditt frostskydd.

 

TIPS! Vid kylvätskebyte och bästa resultat använd regelbundet Hy-Per Cool Flush & Cleaner som förbereder kylsystemet och avlägsnar avlagringar/partiklar innan påfyllning.

 

Vårt artikelnummer: 41330

Innehåll: 473 ml

Köp mig här!

Go to top