KÖP HOS

Rädda ditt fordon!

Motorblocket är ett komplext system med många kylkanaler som skall skydda ditt fordon. När kompression tränger ut kan man byta topplockspackning, en enkel operation jämfört med vissa andra läckage som uppstår. Metaller frestas av kyla, värme, rörlighet och kavitation. Vissa block har porösa sprickor. En indikation är vit rök från avgaserna som luktar sött. Gasbubblor eller övertryck i kylsystemet. Kondens på insidan i kupén eller dålig kompression. Head Gasket Fix håller trycket permanent och reparerar sprickor på 1,5mm och hål på 3mm utan att dränera systemet.

Radiator Head Gasket Fix

Regelbunden påfyllning av kylarvätska.

För stora och komplexa läckage, kylvatten i oljan och gasbubblor i kylsystemet.

 

Låter det bra, ingen barnlek! Klarar kandidatfordonet 20 minuter på tomgång utan överhettning? Då har du mycket stor chans att klara jobbet med en OEM godkänd produkt. Vanligt på ny som gamla fordon att blocket får sprickbildning eller porösa öppningar. En vanlig kylartätning klarar inte trycket. För fordonsindustrin har vi utvecklat ett hjälpmedel som är varaktigt och reparerar läckage med högt kompressionstryck.

Permanent tätar sprickbildning och kylarläckage som te.x topplockpacknings-, cylindershuvuds-, packnings- & frost- skador i ett enda steg. Produkten mycket lätt att använda samtidigt som den skonar miljön.

 

Produkten innehåller en kombination av tätningsmedel och 4 olika typer av tätningspartiklar av olika storlekar som tränger in i sprickor och springor, och som efter härdning stoppar läckorna permanent.

 Förseglingen utnyttjar den höga värmen inne i cylindern (upp till 2 800 °C) och använder den som katalysator i härdningsprocessen som gör materialet starkare än själva packningen. Kan användas i ALLA vattenkylda motorer. Den avancerade sammansättningen fungerar på topplock, och tätar alla andra läckande motorkylsystem bättre än konventionella läckagestopp.

•    Head Gasket Fix tillsätts i alla glykoler utan problem.

•     Systemet behöver inte spolas ut efter.

•     Utvecklat för alla nya och gamla kylarsystem.

•     Recept utan skadliga ämnen.

•     OEM-godkänd formulering.

En flaska för 5-12 liter kylvätska.

En ½ flaska mellan 3 och 4,9 liter kylvätska.

För större system används en flaska per 12 liter kylvätska.   624g behandlar motorer upp till 4 och 6 cylinders motorer. 

Vårt artikelnumer 160300

Innehåll: 624g

Köp mig här!

NYHETSBREV

Go to top